Om projektet och Samverkansplattform Kalmar Län

Vi vill möjliggöra för personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig studier, företagande och arbete. Det gör vi genom att utveckla samverkan mellan idéburen och offentlig sektor.

Tanken med projektet är att arbetet ska resultera i en hållbar struktur för samverkan, en regional plattform i Kalmar län, mellan idéburen och offentlig sektor. Plattformen ska användas inom många olika områden där samverkan är betydelsefull.

Genom Alla har något att berätta kan du bli en proffsig föreläsare och föreläsa om t ex funktionsnedsättning och tillgänglighet.

Samverkansplattform Kalmar län drivs av Coompanion Kalmar Län och pågår 2019-2022. Projektet finansieras av europeiska socialfonden. Funktionsrätt Kalmar län är en samverkanspartner, deltagarna i projektet är aktiva medlemmar i samarbetsorganisationen.

 

om projektet