Om föreläsningar – Alla har något att berätta

Vi är ett 20-tal personer med olika former av funktionsnedsättningar som är utbildade i retorik och storytelling. Vi föreläser utifrån egen upplevd erfarenhet och förvärvad kunskap om funktionsnedsattas utmaningar att kunna fungera i samhället. Vårt mål är att kunna bidra till attitydförändringar. Genom ett mer inkluderande bemötande kan vi komma närmare ett samhälle som är öppet och tillgängligt för alla.

Vi vill genom våra föreläsningar skapa en ökad medvetenhet om hur ett aktivt arbete med frågor om icke-diskriminering och tillgänglighet kan bidra till att förbättra livsvillkoren för personer med någon form av funktionshinder.

Målgrupp för våra föreläsningar

Våra primära målgrupper är: kommuner och region, offentlig förvaltning (arbetsförmedling och försäkringskassa) gymnasieskolor, utbildningar inom vård och omsorg och inte minst arbetsgivare inom det privata näringslivet. Vi vill dock inte begränsa oss utan alla som vill lära sig mer om olika funktionsnedsättningar är välkomna att kontakta oss för att boka en föreläsning.

Visioner vad vill vi

Vår vision är att nå ut och skapa förståelse för de utmaningar som personer med en funktionsnedsättning har för att kunna fungera i samhället på samma villkor som alla andra. Här finns stora kunskapsbrister hos arbetsgivare och offentliga aktörer. Att lyssna till våra föredragshållares personliga berättelser är ett fantastiskt komplement till den teoretiska kunskap man har om olika funktionsnedsättningar. Vi vill komma ut och berätta om de bemötanden och attityder som vi dagligen stöter på i vår vardag.

I vår grupp av föreläsare finns en stor bredd av personer med funktionsnedsättningar. Det är väsentliga skillnader mellan vad t ex en person med autism och en person med rörelsehinder upplever som begränsningar i tillgänglighet avseende att komma i arbete eller ta del av andra samhällsfunktioner.

Detta vill vi ändra på genom att få möjlighet att komma ut och berätta våra historier. Vi tror att våra berättelser kommer att beröra på djupet och därmed öka förståelsen för den exkludering vi på olika sätt upplever i samhället. Ökad förståelse och kunskap är grunden för att förändra den stigmatisering som idag finns vad gäller personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Åhörarfigurer som lyssnar på en föreläsare som står vid en grön tavla