Våra föreläsare

Emelie Nilsson – Jag har varit på botten och vänt

Jag heter Emelie Nilsson.
Min föreläsning är en salig blandning om att hitta minsta lilla strimma ljus när allt är svart som natten. Jag berättar om hur det är att leva med misshandel och medberoende men också om min ledsjukdom EDS och min ADHD. Min mamma gick bort i cancer när jag var 16 år och jag vill berätta hur det sätter sina spår i en tonåring att mista tryggheten. Hur jag efter mammas död gick in på fel väg i livet men nu hittat rätt.

Det går att vända negativt till positivt. Jag har varit på botten och vänt och nu vill jag hjälpa andra att hitta vägen uppåt och framåt. Alla har vi våra strider att utkämpa men vi måste våga prata om dem.

Jag föreläser gärna för elever och lärare (från årskurs 7 och uppåt), för personal inom vård och omsorg och för föräldragrupper till barn/ungdomar med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik.

Emma Lindblad – Att lära sig leva med diabetes

Jag heter Emma Lindblad och jag föreläser om min diabetes som jag haft sedan unga år. De flesta känner till diabetes, eller känner någon som har diabetes ändå är det få som förstår hur det är att leva med sjukdomen. Jag vill berätta hur en svår diabetes kan prägla ett barn och ungdomsliv och föreläser även om lindrig utvecklingsstörning.

Livet med utredning, skola, LSS, Försäkringskassan och hur det har påverkat mig under dem åren. I min föreläsning berättar jag om hur denna funktionsnedsättning påverkat mig genom åren, i skolan och i mina kontakter med olika myndigheter.

Jag föreläser gärna för elever och lärare (från årskurs 6 och uppåt), på universitetsutbildningar, för föreningar och föräldrar till barn/ungdom med diabetes/funktionsnedsättning samt politiker i region och kommun och för allmänheten.

 

Jakob Larsson –

"Jag lyckades utan att läsa en enda bok"

Jag heter Jakob Larsson och jag föreläser om Dyslexi, Aspergers syndrom och ett antal olika neuropsykiatriska diagnoser som har följt mig genom livet.

Jag berättar om min uppväxt och skolgång och hur jag lyckades ta en filosofie magisterexamen utan att läsa en enda bok.

Med mina föreläsningar vill jag främst nå ut till allmänheten, till anställda inom skola och till arbetsgivare inom den offentliga och privata sektorn. Jag vill med min berättelse bidra till att minska fördomar gällande personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Maria Nilsson –
Att jobba med sin egen självbild och inte låta spökena från det förflutna vinna.

Jag heter Maria Nilsson.

Min föreläsning handlar om att växa upp med en måttlig hörselskada och dyslexi — hur det påverkade min skolgång genom hela grundskolan. Jag var en tyst och snäll elev så då behövde man inte sätta in resurser! Blev betraktad som annorlunda, avvikande och det var självklart att jag inte kunde lära mig, så länge att jag till slut trodde på det själv.

Min berättelse handlar om vikten att som vuxen i skolans värld tänka på att den bilden du har av eleven förmedlar du till eleven genom ditt sätt att vara mot eleven. Vikten av att hämtat kunskap om hur mycket en hörselskada påverkar skolsituationen för en elev. Den handlar också om att inte låta andra bestämma om vad jag kan. Att som vuxen kunna motbevisa. Att hitta ett sätt utifrån mina funktionsvariationer som fungerar i lärandet och livet. 

Jag har som vuxen valsat runt mycket i vården och lärt mig mycket av det. Dels är jag ensamstående mamma till ett barn med flera funktionsvariationer, dels har jag själv kronisk huvudvärk och migrän.

Jag vill sprida kunskap om att kronisk migrän och huvudvärk är en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen och berätta om behandlingar. Jag har också fetma som härrör ur ett syndrom, Jag vill berätta om bemötanden, inställningar när man har diagnoser som det finns mycket okunskap och fördomar om.

Jag vill berätta om vikten av att känna in de osagda och att som vårdpersonal komma ihåg för vems skull de jobbar. Jag ser mig själv som en spetspatient som genom egna erfarenheter kan tillföra mycket för vårdens kvalitet och kunskap.

Joakim Hammar –
”Min resa mot psykiskt välmående - att gå från oreda till struktur”

Jag heter Joakim Hammar och föreläser om min livsberättelse, hur det är att växa upp med autism, tvång och psykisk ohälsa. Genom att berätta från mina egna erfarenheter hoppas jag att publiken upplever mitt föredrag som lärorikt och trovärdigt. 


I mitt föredrag delger jag bitar av mitt liv som jag upplevt från det att jag växte upp tills jag fick min diagnos, men också den vändning som jag har genomgått. Jag är en människa som försöker stå med båda fötterna på jorden, vilket inte alltid varit så lätt då jag gått en krokig väg genom psykisk ohälsa, men jag har insett att vågar man så går det.

Mina föreläsningar handlar om att gå från oreda till struktur, det är min resa mot psykiskt välmående. Alla har vi känt oss mer eller mindre ur balans och ställt oss frågan ”Duger jag som person, är jag tillräcklig?” Jag kommer att berätta om att äga nycklarna för att låsa upp dörren till ensamhet – att gå från ensamhet till vänner. De fakta jag använder mig av kommer ifrån sjukvården, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och etablerade intresseorganisationer för psykisk ohälsa.

Jag tycker om att föreläsa och berätta för andra om mina upplevelser ur mitt Aspergerperspektiv. Jag vill väcka förståelse för oss som har diagnosen Aspergers syndrom och psykisk ohälsa. Intresset för att prata om dessa frågor har ökat och kanske kan jag bidra till att öka förståelse för oss med denna diagnos.

Mitt budskap är i grunden att det finns hopp trots allt, att vi alla är mer lika än olika och att vi skall ha plats i samhället. Jag vill också visa på att det finns hopp även när det ser mörkt ut. Det gäller bara att våga och att få rätt stöd. Välkommen till alla ni som är intresserade att följa mig på min resa!

Helene Carlsson -
“Är det bara gamla skakiga gubbar över 65 år som får Parkinsons sjukdom?”

Jag heter Helene Carlsson och min föreläsning handlar om att få Parkinsons sjukdom som kvinna. Om att vara mitt i livet och få denna sjukdom som man inte tror att kvinnor får. Hur det skiljer sig mellan manligt och kvinnligt vad det gäller de olika symptom, behandlingar och bemötande inom sjukvården.

Förutom att jag går in på hur det är att leva med sjukdomen berättar jag även om hur det är att vara anhörig.

Jag vänder mig till alla, gammal som ung. Det kan vara i skolan, på jobbet, inom sjukvården, inom offentliga/privata sektorn och till olika intresseföreningar. Jag kan skräddarsy min föreläsning efter önskemål eller förfrågan.

Fler texter kommer!