Samverkansplattform Kalmar Läns Spridningsseminarium 27/10-22

Bilder från resan med Samverkansplattform Kalmar Läns spridningsseminarium 27/10-22

Ewa Engdahl. verksamhetsledare Coompanion Kalmar län beskrev resan fram till idag och framåt i Samverkansplattform Kalmar län.

Elisabeth Stake som är handledare på Funktionsrätt Kalmar län berättade att det nu finns 15 utbildade föreläsare som kan bokas. Föreläsningarna i storytelling handlar om livet och funktionsnedsättningar.

Ronald Rosengren föreläste och beskrev sin resa från vårdpaket till triatlet.

My Kihlberg är handledare på Ölands Museum Himmelsberga. Tillsammans med Chatrine som är deltagare pratade hon om hur odling kan få människor att växa.

Pär-Gustav Johansson är regionråd i Kalmar och beskrev fördelarna för länet att det nu finns en överenskommelse, en avsiktsförklaring mellan Idéburna Nätverket Kalmar län och Region Kalmar län.

Edvin Arnby-Machata berättade om Idéburna Nätverket Kalmar län som är en paraplyorganisation för regionala aktör inom Idéburen Sektor. Funktionsrätt Kalmar län och Rädda Barnen är två exempel på organisationer som är medlemmar i föreningen.

Emma Lindblad föreläste och beskrev hennes historia om hur det är att leva med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och diabetes.

Lämna en kommentar