Etableringsanalys

Idag har vi har haft en Etableringsanalys för att tillsammans med Externa samverkanspartners undersöka möjligheterna att bilda en ekonomisk förening som tar vid när projektet avslutas.

En mycket bra och givande dag som gav oss ett bra underlag att jobba vidare med.
Ett stort tack till alla för ert engagemang.

Lämna en kommentar