Inbjudan till frukostmöte: ”Hur blir vi mer tillgängliga?”

Hur kan din organisation, arbetsplats eller förening bli mer tillgängliga? Ett första steg är att besöka vårt frukostmöte i Kalmar 30/9 och boka en föreläsare från Alla har något att berätta.
Vi ser positivt på att vi tillsammans kan öka delaktigheten i samhället.
Vi har ett stort utbud av föreläsare som utgår från egenupplevda erfarenheter t ex fysiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller dyslexi.

Genom sina egna berättelser vill våra föreläsare skapa förståelse för en situation vi alla kan hamna i.

TID: torsdag 30 september 2021 kl 8:00-9:30
PLATS: Kalmarsalen, Glasannexet*
ANMÄLAN: Maila till elisabeth.stake@coompanion.se
Anmälan är förlängd till 26/9.

Välkommen!

*om förutsättningarna förändras t ex på grund av hårdare restriktioner så genomförs frukostmötet digitalt istället.

Lämna en kommentar