Retorikutbildning grupp 1 den 15 mars 2021

Välkomna
Föreläsning Joakim
Återkoppling Joakim
Paus
Föreläsning Ulrika
Återkoppling Ulrika
Information från Försäkringskassan
Prissättning
Retorikutbildning grupp 2

Lämna en kommentar