7 september 2020


Den 7 september hade vi, blivande föreläsare, avslutning på vår utbildning i Storytelling och Retorik. Utbildningen startade i april månad har genomförts i huvudsak via digitala möten. Kursledare har varit Eva Fodor Velander och Sven Velander som driver företaget Anoteket AB.

På avslutningen höll vi förkortade föreläsningar och fick därigenom ta del av varandras berättelser och upplevda erfarenheter. Joakim föreläste om sin livsberättelse, hur det är att växa upp med autism, tvång och psykisk ohälsa. Jakob om att växa upp och leva med autism och grav dyslexi. Helene berättade om hur det är att som kvinna drabbas av Parkinsons sjukdom och Emma gav oss en inblick hur en svår barndiabetes påverkat henne under uppväxten och i vuxenlivet. Eva berättade om när hon fick akut blodförgiftning. Ulrika gav en inblick i hur personer med Lipödem fårkämpa för rätt vård och behandling. Många gripande berättelser fick vi ta del av under dagen.
Vi i gruppen fortsätter nu att träffas för att coacha och peppa varandra inför kommande uppdrag som föreläsare. Under fliken Föreläsare kommer vi snart att presentera oss med bild och en beskrivning av vilken funktionsnedsättning som vi har egen upplevd erfarenhet av och som vi vill förmedla kunskap om.

Lämna en kommentar