Välkommen till Alla har något att berätta!

Alla har något att berätta består av personer med olika former av funktionsnedsättningar som är utbildade i retorik och storytelling. Vi föreläser utifrån egen upplevd erfarenhet och förvärvad kunskap om funktionsnedsattas utmaningar att kunna fungera i samhället. Vårt mål är att kunna bidra till attitydförändringar. Genom ett mer inkluderande bemötande kan vi komma närmare ett samhälle som är öppet och tillgängligt för alla.

Vi vill genom våra föreläsningar skapa en ökad medvetenhet om hur ett aktivt arbete med frågor om icke-diskriminering och tillgänglighet kan bidra till att förbättra livsvillkoren för personer med någon form av funktionshinder.

 

Vår egna folder, sprid och dela den gärna med andra:

En värld utan trösklar

Alla har något att berättas logotyp